Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η AVF SOLUTIONS διαθέτει τεχνογνωσία 20 και πλέον ετών στα αμαξώματα μηχανοκίνητων οχημάτων

Συγκεκριμένα,

είμαστε ειδικοί στην κατασκευή, ανακατασκευή, συναρμολόγηση εξοπλισμού και εκτέλεσης έργων σε αμαξώματα μηχανοκίνητων οχημάτων.

H Union Road Assistance ΕΠΕ το 2018 αποφάσισε, μετά από πολυετή και επιτυχημένη πορεία στο κλάδο της οδικής βοήθειας, να πραγματοποιήσει επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα της κατασκευής, ανακατασκευής, συναρμολόγησης εξοπλισμού και εκτέλεσης έργων σε αμαξώματα μηχανοκίνητων οχημάτων.

Η νέα δραστηριότητα της εταιρίας μας, με το εμπορικό σήμα AVF SOLUTIONS, παρέχεται στο νομό της Αττικής, επί της οδού Λ. Ειρήνης 81 στη περιοχή του Ταύρου, παρέχοντας άριστες υπηρεσίες που επικεντρώνονται στην κατασκευή και επισκευή αμαξωμάτων οδικής βοήθειας.

Το σύνολο των λειτουργιών της εταιρείας βασίζεται στις διαδικασίες που ορίζει το διεθνές πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την παραγωγή και συναρμολόγηση του εξοπλισμού είναι εγκεκριμένες από το φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS, ακολουθώντας τις οδηγίες του προτύπου ΕΝ ISO 15614-1, ενώ το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας που αναλαμβάνει τις παραπάνω διαδικασίες παραγωγής είναι άρτια εκπαιδευμένο και έχει πιστοποιηθεί από τον ίδιο φορέα για τις ικανότητές του σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9606-1.

Επιπροσθέτως,

αξίζει να σημειωθεί πως κάθε προϊόν της AVF SOLUTIONS συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από Εγχειρίδιο Ασφαλούς Λειτουργίας και Οδηγίες Ασφαλείας, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται με τα διεθνή και εθνικά πρότυπα κατασκευών διαθέτοντας Δήλωση Συμμόρφωσης CE, σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, καθώς επίσης και Εθνική Έγκριση Τύπου, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος στο οποίο τοποθετείται, όλες οι κατασκευές μας σχεδιάζονται, υλοποιούνται και δοκιμάζονται έτσι ώστε να ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό μας πελάτη.

Η εταιρία μας εξυπηρετεί ήδη μεγάλο κομμάτι της αγοράς, προσφέροντας την παροχή υπηρεσιών τόσο σε εταιρείες, όσο και σε ατομικές επιχειρήσεις.

  • Βασική μας προτεραιότητα

    είναι να προσφέρουμε στο πελατολόγιο μας τις καλύτερες τιμές, προσαρμόζοντας τις κατασκευές μας στις οικονομικές και επιχειρησιακές ανάγκες του πελάτη δίχως παράλληλα να θυσιάζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  • Η δύσκολη οικονομική περίοδο

    που διανύουμε δεν αφήνει περιθώρια κέρδους παρά μόνο επιβίωσης, όλοι οι συνεργαζόμενοι και εφάμιλλοι κλάδοι θα πρέπει να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον δημιουργώντας συνθήκες συνεργασίας που θα μας βοηθήσουν να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

  • Στόχος μας

    είναι το πελατολόγιο μας να είναι απόλυτα ικανοποιημένο και οι κατασκευές μας να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις, τόσο οικονομικά όσο και επιχειρησιακά.